0
0
0
0

Vil du bli kunde hos oss? Klikk her og fyll ut din søknad under "Bli medlem" 💪

Person- og kjøkkenvekt

I denne kategorien finner du både vanlige person- og kjøkkenvekter. De personlige vektene brukes til å veie en selv, mens kjøkkenvektene brukes til å veie maten.
+ 5 varianter

KS 19 Kjøkkenvekt

+ 5 varianter
Beurer
Registrer deg

Beurer 5:2 Kitchen scale DS 61

Beurer
Registrer deg

Beurer Scale PS 240 Soft Grip

Beurer
Registrer deg

Beurer Diagnostic Scale BF720

Beurer
Registrer deg

BF 600 Pure, Scale

Beurer
Registrer deg